Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου των νεφρών στους ενήλικες. Αποτελεί περίπου το 85% όλων των καρκίνων που μπορούν να εμφανιστούν στον ενήλικα. Από το σύνολο των καρκίνων που εκδηλώνονται στους ενήλικες το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί το 2%. Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα είναι συχνότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες.

Για κάθε 2 άνδρες που προσβάλλονται από το καρκίνο αυτό, προσβάλλεται μία γυναίκα. Η συχνότερη ηλικία εκδήλωσης της νόσου είναι μεταξύ 50 και 70 ετών. Από 25% έως 33% των ασθενών έχουν μεταστάσεις όταν γίνεται η αρχική διάγνωση. Σε περίπου 2% των περιπτώσεων χωρίς κληρονομικό ιστορικό, η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί και στους 2 νεφρούς ταυτόχρονα.

Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα είναι:

  • Αύξηση της ηλικίας.
  • Φύλο: Η νόσος είναι συχνότερη στους άνδρες.
  • Έκθεση στον αμίαντο και στο κάδμιο.
  • Υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία.
  • Χρόνια αιμοκάθαρση.
  • Κληρονομικά, γενετικά σύνδρομα: Οικογενειακής μορφής νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, ασθένεια von Hippel – Lindau, ασθένεια οζώδους σκλήρυνσης.
  • Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος αυξάνουν τουλάχιστον κατά δύο φορές τον κίνδυνο για καρκίνο των νεφρών.

Η πρόγνωση των ασθενών με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, εξαρτάται από το στάδιο κατά τη διάγνωση. Όσο πιο νωρίς στην εξέλιξη της νόσου γίνει η διάγνωση, τόσο πιο καλή είναι η πρόγνωση. Η πρόγνωση σε ασθενείς με μεταστάσεις είναι πολύ πιο δύσκολη σε σύγκριση με ασθενείς που κατά τη διάγνωση έχουν μικρότερους όγκους περιορισμένους στους νεφρούς.

Το μέγεθος του καρκίνου κατά τη διάγνωση παίζει επίσης ρόλο στην πρόγνωση. Μεγαλύτερο μέγεθος σχετίζεται με μεγαλύτερη επιθετικότητα και περισσότερες πιθανότητες μετάστασης. Όταν το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά, η πρόγνωση στα 5 χρόνια είναι πολύ φτωχή, με επιβίωση της τάξης του 2%.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: