Πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο - Οδηγίες

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στο ογκολογικό ιατρείο, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε κάθε στοιχείο το οποίο συμβάλει στην απόκτηση μιας πλήρης εικόνας του ιστορικού σας, ούτως ώστε να αντιμετωπισθεί το οποιδήποτε πρόβλημα υγεία σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.