Διεθνείς Συμμετοχές και Διακρίσεις Εργασιών

04/2017

ESMO Preseptroship on Neuroendocrine Tumors
Prague, Czech Republic

03/2017

16th ESO-ESMO Masterclass in Clinical Oncology
Nauen, Berlin, Germany

11/2016

ESMO Preseptorship Prostate Cancer
Lugano, Switzerland

07/2016

ESMO Preceptorship Colorectal Cancer
Prague, Czech Republic

07/2016

ESMO Preceptorship Immuno-Oncology
Siena, Italy

2016-2017

HESMO Oncology Academy
2 year course, Athens, Greece

08/2015

ESMO Academy Masterclass
Oxford, UK

07/2015

ESMO Preceptorship NSC Lung Cancer
Copenhagen, Denmark

01/2015

ESMO Preceptorship Immunotherapy on Cancer
The Christie’s, Manchester, UK

10/2014

ESO-ESMO Breast Cancer Course
Cluj Napoca, Romania

07/2014

ESO-ESMO Eastern Europe and Balkan Region Masterclass in Medical Oncology
Brdo, Slovenia

03/2014

ESMO Preceptorship Clinical Trials Course for Eastern Europe
Budapest, Hungary

01/2014

Preceptorship in Clinical and Translational Cancer Research
University Oncology Unit Medical School Heraklion, Crete

11/2013

ESO-ESMO Molecular Diagnostics Masterclass in Clinical Oncology
Viareggio, Italy

11/2013

Postgraduate 6 month Intensive Course in Hepatology
Hellenic Society for the Study of Liver, Athens, Greece

05/2013

ESO-ESMO 3rd Balkan & Eastern Europe Masterclass in Clinical Oncology
Dubrovnik, Croatia

01/2012

ACLS Course in Hendry Dunant Hospital
Athens, Greece

5/2006

ESO-ESMO Course in Oncology for Medical Students
Oncology Department University of Ioannina Greece